Clabbes Bygg AB

Anlita oss på Clabbes Bygg

Om du är nyfiken på oss på Clabbes Bygg så kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

När du bestämt dig för att anlita oss går processen till så här:

Första möte
Vi kommer hem till dig, lyssnar av dina behov och önskemål och diskuterar vad som ska göras. Vi går igenom omfattning, tidplan och materialval och tidplan och gör en enkel skiss.

 
 
Kalkyl/Budget
Vi åker hem och räknar på jobbet och återkommer med en kalkyl/budget som du får titta igenom i lugn och ro.

 
 
Arbetet drar igång

Efter att kalkylen är godkänd sätts lämpligt team samman och arbetet drar igång enligt överenskommen tidsplan.

 
 
Löpande dialog och avstämningar
Under projektet har vi en löpande kontakt med dig som kund för att säkerställa att allt går enligt plan.
 

 

Slutbesiktning
När arbetet är klart gör vi en överlämning och tackar för oss. Efter större projekt (husbyggnationer etc) genomförs en slutbesiktning av kommunen.

 

 
Debitering
I de allra flesta projekt debiterar vi på löptimme. Vi redovisar nedlagd tid till dig som kund. Vår erfarenhet är att detta upplägg brukar bli bäst för både dig och oss. Om du hellre önskar en offert till fast pris löser vi det.

 
 
Betalning
Fakturering sker enligt överenskommelse.

 

 

Kontakta oss nu!