Clabbes Bygg AB

Detta är Clabbes Bygg


Clabbes Bygg AB är ett byggföretag i Hudiksvall som erbjuder tjänster inom nybyggnation, renovering och tillbyggnad för såväl privatpersoner som företag.


Vår verksamhet startades 2008 av nuvarande ägare och VD Clabbe Johansson. Tanken var då att han skulle vara sin egen och driva företaget för att försörja sig själv och familjen. Så blev det också, en kortare period. Efter några år blev våra uppdrag både större och fler och företaget växte successivt. Idag omsätter vi drygt 11 miljoner, har god och stabil lönsamhet och är åtta heltidsanställda.


Alla våra medarbetare är utbildade snickare. De har lång erfarenhet av yrket, gedigen hantverksskicklighet och god materialkännedom. Alla har olika styrkor och kompletterar varandra bra. Vid arbetstoppar och större projekt anlitas ibland fristående snickare som underentreprenörer.


För att kunna åta oss totalentreprenader har vi ett stort nätverk med underentreprenörer, exempelvis rörmokare, elektriker, målare och plåtslagare. Samarbetet med dessa har pågått under flera år så vi känner varandra väl och vet att det fungerar bra.


Vi på Clabbes Bygg vill vara ett byggföretag som genomför lyckade projekt, har nöjda kunder och ett gott rykte. Ett fint kundbemötande och professionellt arbetssätt är därför helt avgörande för oss. Vi arbetar efter dessa fyra värdeord.


Lyhörda. Vi lyssnar på kunden och är lyhörda för kundens behov och önskemål. Om kunden önskar kommer vi gärna med rekommendationer och förslag. Vi avråder också när vi tycker att situationen kräver det.


Pålitliga. Vi håller vad vi lovar. Våra kunder ska kunna lita på oss. Om vi inte kan hålla det vi lovat informerar vi i förväg. Vi ger oss inte förrän du som kund är nöjd.


Transparenta. Vi kör med raka rör och öppna kort. Vi vill ha en öppen och ärlig dialog med dig som kund. Vi redovisar våra nedlagda timmar och skickar alltid kopior på fakturor och kvitton från underleverantörer.


Kunniga. Vi är duktiga hantverkare och är stolta över vårt arbete. I de fall vår egen kompetens inte räcker till har vi ett stort nätverk med duktiga samarbetspartners vi kan anlita.

 

 

Kontakta oss!